เพลงกู้ภัยหัวใจแหวว
เพลงประกอบละครกู้ภัยหัวใจแหวว ต้า Paradox
ศิลปิน

เนื้อเพลง กู้ภัยหัวใจแหวว
เพลง : กู้ภัยหัวใจแหวว
ศิลปิน : ต้า พาราด๊อกซ์

ตุ๊ม ตุ๊ม ต่อม ต่อม ตุ๊ม ตุ๊ม ต่อม ต่อม
กลัวไหม กลัวไหม กลัวไหมจ๊ะ

ตุ๊ม ตุ๊ม ต่อม ต่อม ตุ๊ม ตุ๊ม ต่อม ต่อม
ไม่กลัว ไม่กลัว ไม่กลัวนะจ๊ะ

กลัวผีหรือกลัวพี่ พี่ไม่ใช่ผีที่เธอต้องกลัว กู้ภัยมาแล้ว

จะรวยแค่ไหน ก็คงต้องไป ต้องตายอยู่ดี
จะโทรมหรือสวย สักวันเป็นผีให้พี่เก็บไป

จะรวยแค่ไหน ก็คงต้องไป ต้องตายอยู่ดี
จะโทรมหรือสวย สักวันเป็นผีให้พี่กู้ภัย

ตุ๊ม ตุ๊ม ต่อม ต่อม ตุ๊ม ตุ๊ม ต่อม ต่อม กลัวไหม กลัวไหม กลัวไหมจ๊ะ
ตุ๊ม ตุ๊ม ต่อม ต่อม ไม่กลัว ไม่กลัว ไม่กลัวนะจ๊ะ

หากเธอกลัวผี ก็เรียกให้พี่มาคอยปลอบใจ
แต่อย่ากลัวพี่ พี่ไม่ใช่ผีจะมาหลอกเธอ

จะรวยแค่ไหน ก็คงต้องไป ต้องตายอยู่ดี
จะโทรมหรือสวย สักวันเป็นผีให้พี่เก็บไป

จะรวยแค่ไหน ก็คงต้องไป ต้องตายอยู่ดี
จะโทรมหรือสวย สักวันเป็นผีให้พี่กู้ภัย

กู้อะไร กู้อะไร กู้ภัย กู้ภัย
หัวใจเป็นไง หัวใจเป็นไง หัวใจมันแหวว หัวใจมันแหวว

กู้อะไรนะ กู้อะไร กู้ภัยไง ก็กู้ภัยไง
หัวใจเป็นไง หัวใจเป็นไง หัวใจมันแหวว หัวใจมันแหวว

กู้ภัยหัวใจมันแหวว กู้ภัยหัวใจมันแหวว กู้ภัยหัวใจมันแหวว กู้ภัยหัวใจมันแหวว มันแหวว มันแหวว มันแหวว
กู้ภัยหัวใจมันแหวว กู้ภัยหัวใจมันแหวว กู้ภัยหัวใจมันแหวว