เพลงเรารักกัน
เพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง32 ธันวา แดน วรเวช
ศิลปิน

เนื้อเพลง เรารักกัน
เพลง : เรารักกัน
ศิลปิน : แดน วรเวช

สมมุติว่าฉันรักเธอเพียงข้างเดียว
แต่เธอไม่แลเหลียวรอเธอคนเดียวฉันคงเสียเวลา
สมมุติว่าเธอเต็มใจให้รักมา
มันคงไม่มีค่า บังเอิญว่าฉันไม่ใส่ใจ
* แต่ฉันกับเธอเราเสมอเราเท่ากัน ต่างคนต่างใจตรงกันเราสอง
เป็นความต้องการในใจที่คล้องจอง มีเราสองก็เพียงพอ
คงเป็นเพราะ คงเป็นเพราะ คงเป็นเพราะเรารักกัน
** จะขอบคุณสวรรค์ฉันท์ใด เรารักกัน
จะมีเธอมีฉันเสมอไป เรารักกัน

เมื่อครั้งก่อนนั้นฉันเคยแอบรักใคร
คนที่ไม่เคยให้ใจ ฉันไม่เห็นมันจะได้ความ
ครั้งนี้ได้เจอตัวเธอช่างงดงาม
กลับกลายเป็นตรงกันข้าม เธอคือความงามที่แท้จริง
ซ้ำ *,**
มันมีความหมายมากกว่าฉันรักเธอ
มั่นคงเสมอยิ่งกว่าเธอรักฉัน สิ่งอัศจรรย์นั้นคือ เรารักกัน
ซ้ำ **