เพลงรากนครา
เพลงประกอบละครรากนครา
ศิลปิน

เนื้อเพลง รากนครา
เพลง รากนครา

เลือดหลั่งรินไหลหมดกาย
แม้ตัวตายถมแผ่นดิน
ราชวังท้องนาที่ค้ากิน
ถิ่นเราครองของเราไม่ให้ใคร
ส่วนความรักฉันให้เธอ
รักเพียงเธอหมดหัวใจ
ไม่คำนึงถึงเธอจะรักใคร
สละได้ถ้าใจเธอต้องการ
จะรักเธอนิรันดร
ไม่ถอดถอนรักให้แหลกลาญ
จะขอครองรักทรมาน
รักตลอดกาลถึงแม้ต้องตรม (ซ้ำ *)
สิ้นชีวินรักเธอไม่สิ้นไป
เลือดร่างกายขอมอบเพื่อแผ่นดิน (ซ้ำ **)...*-*....