เพลงบ่วงหงส์
เพลงประกอบละคงบ่วงหงส์
ศิลปิน

เนื้อเพลง บ่วงหงส์
เพลง : บ่วงหงส์

มองดูผู้คนที่วนเวียนเข้ามาเมื่อโชคชะตา
ทุกข์ยาก ลำเค็ญ มองดูรอบกาย
ก็มีแต่ฉันเองอยากกลับไปเป็น เช่นฉัน คนเดิม
เป็นดังพายุ พัดโหม เข้ามา
ถาโถมเกินกว่าจะทาน ทนไหว
เหมือนซ้ำให้ฉันต้องทนแหละทุกข์ใจ
ใครใครจ้องคอย ซ้ำเติมเกิดมา เป็นหงส์
ร่วงลงมา สู่ดินไร้กำลัง จะบิน
ต้องทน ต่อสู้ไปกัด ฟัน
ลุก ขึ้นบิน ต่อไป หนทางคง ไม่ไกล
เจอ กับพา ยุใด ไม่กลัว
Solo 4 Bars......
เป็นดังพายุพัดโหม เข้ามา
ถาโถมเกินกว่าจะทาน ทนไหว
เหมือนซ้ำให้ฉันต้องทนแหละทุกข์ใจ
ใครใครจ้องคอย ซ้ำเติม
เกิดมา เป็นหงส์ ร่วงลงมา สู่ดิน
ไร้กำลัง จะบินต้องทน ต่อสู้ไป
ไม่นาน คงพบหนทางที่ สดใส
ถ้ามีเธอ ข้างกายจุดหมาย ก็คง ไม่ไกล
เกิดมา เป็นหงส์ร่วงลงมา สู่ดิน
ไร้กำลัง จะบินต้องทน ต่อสู้ไป
ไม่นาน คงพบหนทางที่ สดใส
ถ้ามีเธอ ข้างกายจุดหมาย ก็คง ไม่ไกลความจริง