เพลงไม่คู่ควรได้รักเธอ
เพลงประกอบละครเลื่อมสลับลาย
ศิลปิน : โบ สุนิตา

เนื้อเพลง ไม่คู่ควรได้รักเธอ
ชื่อเพลง : ไม่คู่ควรได้รักเธอ
ศิลปิน : โบ สุนิตา

เพราะความประมาทคนนึงต้องพลาดไป
ต้องเสียใจน้ำตาร่วงมาให้ช้ำ
สับสนกับชีวิตที่ดูเลื่อนลอย
กับวันนี้ที่ดูมืดดำ แต่ฉันจะฝ่าไป

เพราะความเย่อหยิ่ง คนนึงต้องช้ำใจ 
ในฝันใฝ่ไม่เป็นดังใจฝั่งคว้า
ความรักที่เคยคิดว่ามันต้องดี
แต่วันนี้มีเพียงน้ำตาให้ฉันทำอย่างไร

เหมือนเลื่อมที่ปักถักทอด้วยลายสวยงาม
ในวันที่ผ่านในวันที่ผ่านกลับสลับลายกัน

ในวันนี้ฉันพอมีที่ให้ยืนไหม
ฉันควรทำตัวใช่ไรควรลืมเธอไปทุกสิ่ง
เจ็บที่รู้ว่าเธอไม่เคยจะทอดทิ้ง
เพราะรักของเธอนั้นมีจริง
แต่ว่าฉันไม่คู่ควรได้รักเธอ

เพราะความเย่อหยิ่ง คนนึงต้องช้ำใจ 
ในฝันใฝ่ไม่เป็นดังใจฝั่งคว้า
ความรักที่เคยคิดว่ามันต้องดี
แต่วันนี้มีเพียงน้ำตาให้ฉันทำอย่างไร

เหมือนเลื่อมที่ปักถักทอด้วยลายสวยงาม
ในวันที่ผ่านในวันที่ผ่านกลับสลับลายกัน

ในวันนี้ฉันพอมีที่ให้ยืนไหม
ฉันควรทำตัวใช่ไรควรลืมเธอไปทุกสิ่ง
เจ็บที่รู้ว่าเธอไม่เคยจะทอดทิ้ง
เพราะรักของเธอนั้นมีจริง
แต่ว่าฉันไม่คู่ควรได้รักเธอ

  • บอกเลยว่าฉันไม่คู่ควร...ได้รักเธอ

ดาวน์โหลดเพลง
เสียงรอสาย
*789007771001092
*119926601083775
*88811051094
อัตราค่าบริการ
20 บาท/เพลง