เพลงแม่ปูเปรี้ยว
เพลงประกอบละครแม่ปูเปรี้ยว รวม
ศิลปิน

เนื้อเพลง แม่ปูเปรี้ยว
เพลง: แม่ปูเปรี้ยว
ศิลปิน: รวมศิลปิน

แม่ปูเปรี้ยวใครจะเคี้ยวลงคอ
รูปสวยแต่ส่อ เป็นแม่มดแก่ตายอ่ะ

ปากเธอจี้ดไม่น่าเกิดเป็นชาย
อยากเอาถ่านไฟยัดให้เธอกิน

เธอจ้าประจานหาความหวานไม่มี
ปลาร้าค้างปี กลิ่นเหม็นทั้งสิ้น แหวะ

โอ้ยฉันปี้ดวันนี้ขอวีน
อยากสับเธอเป็นชิ้น ให้หยุดดูุถูกใจคน

แม่ปูดองขึ้นราก๋ากั่น
ตลาดไหนนั่นก็ไม่มีใครสนหรอก

อย่างเธอเหมือนขยะข้างถนน
ฉันไม่สาละวนมองแล้วทุเรศ

แม่ปูแก่กากเดนเหลือเศษ
เธอก็เหมือนเปรตขอเศษบุญเศษทาน
แม่ปูเปรี้ยวหนังเหนียวเข็ดฟัน
ยกให้ฟรีนั้นฉันยังคิดนาน
ที่เธอคิดนั่นละเมอหรือฝันยะ
ความเปรี้ยวเธอนั้น มะนาว มะดัน
มะขาม มะม่วง มะปริง มะปราง
มะเฟือง มะไฟ ส้มจี้ดก็ยังชิดซ้าย
โอ๊ย เปรี้ยวจี้ด โอ๊ย เปรี้ยวจี้ด
หาพริกเกลือมาจิ้มกันซิ กันซิ
โอ๊ย เปรี้ยวตาแทบหลุด โอ๊ยเปรี้ยวตาแทบหลุด
เข็ดฟันจริงๆ เลย แม่ปูเปรี้ยว แม่ปูเปรี้ยว

แม่ปูแก่กากเดนเหลือเศษ
เธอก็เหมือนเปรตขอเศษบุญเศษทาน
แม่ปูเปรี้ยวหนังเหนียวเข็ดฟัน
ยกให้ฟรีนั้นฉันยังคิดนาน
ที่เธอคิดนั่นละเมอหรือฝันยะ
ความเปรี้ยวเธอนั้น มะนาว มะดัน
มะขาม มะม่วง มะปริง มะปราง
มะเฟือง มะไฟ ส้มจี้ดก็ยังชิดซ้าย
โอ๊ย เปรี้ยวจี้ด โอ๊ย เปรี้ยวจี้ด
หาพริกเกลือมาจิ้มกันซิ กันซิ
โอ๊ย เปรี้ยวตาแทบหลุด โอ๊ยเปรี้ยวตาแทบหลุด
เข็ดฟันจริงๆ เลย แม่ปูเปรี้ยว แม่ปูเปรี้ยว

ดาวน์โหลดเพลง
เสียงรอสาย
ริงโทน
เต็มเพลง
*78977710834
โทร*4977 กด 55
โทร*4977 กด 55
*119926600827
โทร*4977 กด 55
โทร*4977 กด 55
*88811050835
โทร*4977 กด 55
โทร*4977 กด 55
อัตราค่าบริการ
20 บาท/เพลง
35 บาท/เพลง
35 บาท/เพลง