เพลงตะวันและภูผา
เพลงประกอบละครดุจตะวันดั่งภูผา แก้วกาญจน์ ชื่นเป็นนิจ
ศิลปิน

เนื้อเพลง ตะวันและภูผา
เพลง : ตะวันและภูผา
ศิลปิน : แก้วกาญจน์ ชื่นเป็นนิจ

แทยัง ยามที่หนาวหัวใจ
เธอคือแสงในใจอยู่เรื่อยมา
บ่าฮุ้ มองไม่เห็นหนทาง
มีเธอนั้นเคียงข้างอยู่ทุกครา
นั่นคือความรัก หรือเป็นความฝัน
ที่ใจต้องการ ในวันที่อ่อนล้า
นั่นคือความรัก ที่ใจยังฝันถึงเรื่อยมา
ตื่นนอนขึ้นมาก็หายไป
ตะวัน ยามที่หนาวหัวใจ
เธอคือแสงในใจอยู่เรื่อยมา
ภูผา มองไม่เห็นหนทาง
มีเธอนั้นเคียงข้าง อยู่ทุกครา
นั่นคือความรัก หรือเป็นความฝัน
ที่ใจต้องการ ในวันที่อ่อนล้า
นั่นคือความรัก ที่ใจยังฝันถึงเรื่อยมา
ตื่นนอนขึ้นมาก็หายไป
นั่นคือความรัก หรือเป็นความฝัน
ที่ใจต้องการในวันที่อ่อนล้า
นั่นคือความรัก ที่ใจยังฝันถึงเรื่อยมา
ตื่นนอนขึ้นมาก็หายไป

ดาวน์โหลดเพลง
เสียงรอสาย
ริงโทน
เต็มเพลง
*78977710847
โทร*4977 กด 49
โทร*4977 กด 49
*119926600840
โทร*4977 กด 49
โทร*4977 กด 49
*88811050848
โทร*4977 กด 49
โทร*4977 กด 49
อัตราค่าบริการ
20 บาท/เพลง
35 บาท /เพลง
35 บาท/เพลง