เพลงเด็กกะโปโล
เพลงประกอบละครปิ่นรัก ธารินี จันทรักษา
ศิลปิน

เนื้อเพลง เด็กกะโปโล
เพลง เด็กกะโปโล
ธารินี จันทรักษา

เด็กกะโปโล เด็กกะโปโล เด็กกะโปโลเซอร์ๆก็จริงใจ

อยู่ท่ามกลางผู้คนที่วุ่นวาย มองหาคนเข้าใจนั้นไม่มี
แต่พวกเราก็ยังจะใฝ่ดี ทำดีไม่มีบิดเบือน

อาจจะดูมอมแมม ก็แล้วไง แต่ข้างในหัวใจนั้นไม่เปื้อน
มีแค่เพียงพวกเราที่เป็นเพื่อน มีใจให้กันก็พอแล้ว
เป็นเด็กกะโปโล แค่เด็กกะโปโลมอมๆแมมๆ

เป็นเด็กกะโปโล เป็นเด็กกะโปโลเซอร์ๆก็จริงใจ

มันเลยมาเป็นเพื่อนกัน จับมือกันเดินก้าวไป ด้วยกัน
สู่ฝันที่สวยงาม
ถึงใครมองว่าเราเด็กจรจัด ดูกันให้ชัดๆจะเข้าใจ

ก็ตัวเล็กๆแต่หัวใจนั้นยิ่งใหญ่ เราแบ่งปัน

อาจจะดูมอมแมม ก็แล้วไงแต่ข้างในหัวใจนั้นไม่เปื้อน
มีแค่เพียงพวกเราที่เป็นเพื่อน มีใจให้กันก็พอแล้ว
เป็นเด็กกะโปโล แค่เด็กกะโปโลมอมๆแมมๆ

เป็นเด็กกะโปโล เป็นเด็กกะโปโลเซอร์ๆก็จริงใจ

มันเลยมาเป็นเพื่อนกัน จับมือกันเดินก้าวไป ด้วยกัน
สร้างฝันที่สวยงาม ฝันที่สวยงาม สู่ฝันที่สวยงาม

ดาวน์โหลดเพลง
เสียงรอสาย
ริงโทน
เต็มเพลง
*78977710868
โทร*4977 กด 222
โทร*4977 กด 222
*119926600861
โทร*4977 กด 222
โทร*4977 กด 222
*88811050869
โทร*4977 กด 222
โทร*4977 กด 222
อัตราค่าบริการ
20 บาท/เพลง
35 บาท/เพลง
35 บาท/เพลง