เพลงไฟปรารถนา
เพลงไฟปรารถนา นัท ณัฐมน
ศิลปิน

เนื้อเพลง ไฟปรารถนา
เนื้อเพลง : ไฟปรารถนา
ศิลปิน : ณัฐมน

ไฟแผดเผา เร่าร้อนดวงใจ อยู่ที่ใคร จะใช้ไฟเผาไหม้ทำลาย
แต่ละคน ล้วนมีเพลิงเผาของตน ต่างหมายในสุขล้นที่ปรารถนาอารมณ์
ไฟเอ๋ย ไฟลุ่ม เร่าร้อนทรวงใน แต่ไม่เคยคิดจะดับให้ใจหายระทม
กลับสุมไฟให้แผดเผา ตรอมตรมเกิดเป็นไฟหวนชวนจิตให้หายมลาย
นี่นะหรือคือเวรกรรมใดที่ฉันยอมจับยอมชดใช้ทุกวันทุกคืนกว่าจะรู้ก็สายเกินไป
อย่าคิดสุมไฟให้หวนกลับคืน

ไฟเอ๋ย ไฟลุ่ม เร่าร้อนทรวงใน แต่ไม่คิดจะดับให้ใจหายระทม
กลับสุ่มไฟให้แผดเผา ตรอมตรมเกิดเป็นไฟหวนชวนจิตให้หายมลาย
นี่นะหรือคือเวรกรรมใดที่ฉันยอมจับยอมชดใช้ทุกวันทุกคืนกว่าจะรู้ก็สายเกินไป
อย่าคิดซุ่มไฟให้หวนกลับคืน

อย่าคิดซุ่มไฟให้หวน...กลับคืน

ดาวน์โหลดเพลง
เสียงรอสาย
*789007771000894
*119926600887
*88811050895
อัตราค่าบริการ
20 บาท/เพลง