เพลงสายน้ำไม่ไหลกลับ
เพลงประกอบละครเลือดเจ้าพระยา
ศิลปิน : แก้วกาญจน์ ชื่นเป็นนิจ

เนื้อเพลง สายน้ำไม่ไหลกลับ
ชื่อเพลง : สายน้ำไม่ไหลกลับ
ศิลปิน :  แก้วกาญจน์ ชื่นเป็นนิจ

อยู่กับวันที่เหลือเพียงความเหงา
อยู่กับเงาที่เลือนราง
อยู่กับรักพลัดพรากความผิดหวัง
ยังมีเหลือแค่ลมหายใจ
ต้องเหงา กับหยดน้ำตา
อีกวันที่มองไม่เห็นใคร

*** ฝากสายน้ำ ช่วยพัดให้ลอยผ่าน รักที่เธอไม่ต้องการ
รู้ไหม มันต้องเจ็บแค่ไหน
บอกกับใจให้รู้ว่าความรัก มันเป็นเพียงแค่ลมปาก
สายนทีช่วยพัดพาไป

เจ็บกับวันที่รักมาจากลา จากน้ำตาแห่งความเสียใจ
ทนอยู่กับวัน กับรักที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่เธอทิ้งไป
ต้องเหงา กับหยดน้ำตา
อีกวันที่มองไม่เห็นใคร

***ฝากสายน้ำ ช่วยพัดให้ลอยผ่าน รักที่เธอไม่ต้องการ
สายน้ำตาที่หลั่งรินไหล
บอกกับใจให้รู้ว่าความรัก มันเป็นเพียงแค่ลมปาก
สายนทีช่วยพัดพาไป
สายนทีช่วยพัดพาไป

ดาวน์โหลดเพลง
เสียงรอสาย
*789007771000919
*119926600912775
*88811050921
อัตราค่าบริการ
20 บาท/เพลง