เพลงสุดขอบฟ้า
เพลงประกอบละครล่ารักสุดขอบฟ้า
ศิลปิน : เวียร์ ศุกลวัฒน์

เนื้อเพลง สุดขอบฟ้า
ชื่อเพลง : สุดขอบฟ้า
ศิลปิน : เวียร์ ศุกลวัฒน์

ผ่านล่วงเลยไม่เคยเข้าใจ ว่าความรักนั้นเป็นเช่นไร
ในชีวิตไม่เคยได้รู้ จนมาได้พบ...เธอ

ได้สัมผัสกับดวงตา ใจที่แกร่งดั่งหินผา
กลับละลายลงไป อ่อนไหวเมื่อได้พบเธอ

ก็รู้...ว่าไม่มีวัน แอบฝันได้เพียงแค่เพ้อ
เก็บรักซ่อนไว้ข้างใน ไม่อาจเผยความในใจ
ยิ่งหนีก็ยิ่งห่วงหา

ไกลสุดขอบฟ้า ขอบน้ำทะเลกว้างใหญ่
ยิ่งจะหนีให้ห่างไปไกล แต่เธอยังวนเวียนในหัวใจ
ไกลสุดขอบฟ้า ไม่ว่ารักจะอยู่ที่ใด
จะออกตามหาฟันฝ่าแค่ไหน จะตามเสียงของหัวใจไปสุดขอบฟ้า
.
ไกลสุดขอบฟ้า ขอบน้ำทะเลกว้างใหญ่
ยิ่งจะหนีให้ห่างไปไกล แต่เธอยังวนเวียนในหัวใจ
ไกลสุดขอบฟ้า ไม่ว่ารักจะอยู่ที่ใด
จะออกตามหาฟันฝ่าแค่ไหน จะตามเสียงของหัวใจไปสุดขอบฟ้า

ดาวน์โหลดเพลง
เสียงรอสาย
*789007771001012
*119926601003775
*88811051014
อัตราค่าบริการ
20 บาท/เพลง