ทุกข่าวร้อน ส่งตรงถึงมือถือคุณ ผ่าน SMS

บริการข่าวเด็ด 7สี (Ch7 News) รับข่าวด่วน ถึงมือคุณวันละ 8-12 ข่าว
สมัครวันนี้ ราคา 29 บาท ใช้ฟรี 14 วัน

 
วิธีการสมัครบริการ
วิธีการยกเลิกบริการ
สมัครผ่าน SMS พิมพ์ R ส่งไปที่ 4 777 100
ยกเลิกผ่าน SMS พิมพ์ C ส่งไปที่ 4 777 100
พิมพ์ R ส่งไปที่ 4 777 100
พิมพ์ C ส่งไปที่ 4 777 100
พิมพ์ R ส่งไปที่ 4 777 100
พิมพ์ C ส่งไปที่ 4 777 100

อัตราค่าบริการ 29 บาท/เดือน (สอบถามโทร. 0-2640-5207 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.)

เงื่อนไขการให้บริการ 1 การต่ออายุสมาชิก ระบบจะส่งข้อความแจ้งวันหมดอายุล่วงหน้า 2 วัน และทำการต่ออายุให้โดยอัตโนมัติ
หากลูกค้าไม่แจ้งยกเลิกเข้ามาที่ระบบ
2 การยกเลิกบริการระหว่างเดือนจะมีผลระงับการส่งบริการให้ในวันรุ่งขึ้น โดยขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการ
ส่วนที่เหลือของเดือนนั้น
3 กรณีผู้ใช้บริการระบบ Pre-paid หากมีเงินคงเหลือไม่เพียงพอต่อการชำระค่าบริการ ระบบจะทำการยกเลิก
ให้โดยอัตโนมัติ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Call Center 0-2640-5207 (จันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 18.00 น.)

หมายเหตุ ก่อนการตัดค่าบริการ 2 วันจะมีข้อความแจ้งเตือนพร้อมวิธียกเลิก ถ้าต้องการยกเลิกให้ปฏิบัติตามข้อความ
แต่ถ้าไม่ทำรายการใดๆ ระบบจะสมัครบริการและตัดค่าบริการอัตโนมัติ